Site de l'association en créole.

Cette traduction nous a été gracieusement offerte par Maryse Céleste professeur d’anglais et de créole aucollège Fernand Ballin d’Anse Bertrand.

ASOSYASYON «  FEWM PARADI »
Sé on asosyasyon ki ka woulé anlè baz a lwa  1901. Lidé a asosyasyon-la sé travay an Gwadloup pou  rédé moun ki pòv, ki pa ni kaz, ki fèt dòt péyi  é ki an difikilté.

 

 

Page d'acceuil

 

Soutenez nous par vos dons,
car beaucoup de personnes
dans le besoin attendent votre aide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pauvreté en Guadeloupe

Pourquoi devrions-nous
rester indifférents ?

Pourquoi devrions-nous
nous taire ?

 

Association La Ferme Paradis
35 Lotissement Pappin
Rue Rosuel Doussaint
Campêche
97121 Anse-Bertrand ( Guadeloupe)
Tel : 0590.28.86.68

Numéro de déclaration :
W231000739

Numéro de SIRET :
535 051 023 00021

E- mail: lafermeparadis@wanadoo.fr

 

 

An Gwadloup, ni plizanpli moun ki ka viv an mizè. Nou té an ka- lasa lè nou té an Gwadloup. 
Nou sav kijan sa ka ba-w fòs lè moun ka rédé-w, ki sé  avè lajan , manjé oben pawol pou fè-w rété doubout.
Sé owganizasyon –la ki dwètèt rédé moun pa ka rivé trapé asé manjé

Lè dis Sèktanm 2011, déotwa moun kréyé asosyasyon la , maké  statu a-y,  ki pou yo è moun ki ké vin jwenn yo. 

Sé moun – la ki mété-y doubout -la sé :

Damien MULLER, ki fèt lè 14 Novanm 1962 a Fribourg an Suis ; kidonk i Suis.

Man Jenevièv MULLER,  ki fèt lè 12 Novanm  1963 a Fribourg an Suis.

 ASOSYASYON «  FEWM PARADI » vlé rivé a:

  1. Ba tout owganizasyon ki ka woulé pou rédé moun ki bizwen  
    sa ki fo pou yo manjé  . Manjé –lasa ké pwodui anlé diféran 
    eksplwatasyon agrikòl FEWM- PARADI ké kréyé.

  2. Pewmét légliz Gwadloup woukoumansé fè sa yo té ka fè antan lontan 
    pou ba moun fòs.

Yo ké pé ni pannyé légim é fwi silon sézon-la  é dòt pwodui pou manjé
oben dòt biten moun ka bizwen pou fouwni sé owganizasyon –la.

 

Ki prinsip an nou?

 

Prinsip an nou s’ fwa an Bondyé.
Ki vlé di nou ka woulé pou
Respé é lanmou a lézòt
Pou jistis é pawtaj
Pou respé a kréyasyon–la.

Fewm –la sé on koté pou
moun kontré é pawtajé.

Nou  vlé rivé a

- Ba tout owganizasyon
ki ka woulé pou rédé moun
ki bizwen  sa ki fo pou yo manjé  .
Manjé –lasa ké pwodui anlé diféran
eksplwatasyon agrikòl
FEWM- PARADI ké kréyé.

- Fè  légliz Gwadloup woukoumansé
fè sa yo té ka fè pou ba moun fòs

 

 

Si ou vlé vin manm    

a  ASOSYASYON «  FEWMPARADI »
Sé pou ba  asosyasyon –la  fòs pou mété 
sé eksplwatasyon agrikòl –la doubout an Gwadloup.
Pou yo ba moun ki an mizè manjé


Pou yo ba moun ki an mizè manjé é rédé sé owganizasyon –la pou yo rivé é bout a antrèpriz a yo.

Demande d'adhésion en fichier PDF


Demande d'adhésion en fichier Doc

.

Tousa zò ban nou ké itil pou nou mété sé eksplqatasyon agrikòl –la doubout.

Zòt pé voyé lajan ban nou avè on chèk an non a asosyasyon-la.
NOU BIZWEN ZOT !
Pou  zòt péyé kotizasyon a zòt ou pou ban nou on fòs , voyé chèk a zòt avè la Pos
Mi adres an nou :

Association  Ferme  PARADIS
35 Lotissement Pappin Rue
Rosuel Doussaint
Campêche
97121 Anse-Bertrand ( Guadeloupe)


 

Copyright ©2011 - 2016 AssociationLa Ferme Paradis

 

 

Département de la Guadeloupe Google Analytics Alternative